Kontaktné informácie

 

V prípade potreby nás môžete zastihnúť na čísle  

 

00421 911 182 711

 

Počítajte však prosím s rizikom, že v prípade telefonického spojenia je možné jednak legálne odpočúvanie - v nedávnej minulosti už bolo takéto povolenie vydané a súčasný stav nám nie je známy - a tiež nemožno vylúčiť vyhotovenie nelegálneho odposluchu.

Preto neodporúčame kvôli vašej ochrane a ochrane poskytovaných informácií riešiť touto cestou žiadne podrobnosti a telefonický kontakt využívať výhradne na všeobecnú komunikáciu. To isté platí aj v prípade komunikácie cez sms a mms. Prostredníctvom messengeru od Facebooku a služby Whatsapp je naša komunikácia so zdrojmi vylúčená.

Vyššiu mieru bezpečia prenášaných informácií možno dosiahnuť pri využití viacerých šifrovaných komunikačných platforiem (Wickr, Signal, Telegram a i.), prípadne zriadením účelového konta na mailovej službe Protonmail. Všetky uvedené služby sú zdarma, voľne dostupné a ich získanie je otázkou niekoľkých minút. Berte prosím na vedomie, že vysoká miera bezpečnosti je zaistená len v prípade, že obe strany komunikácie využívajú na komunikáciu rovnakú službu.

 

Dôrazne tiež doporučujeme využívanie služby niektorej z virtuálnych privátnych sietí a vyhýbanie sa voľne dostupným nezabezpečeným WiFi pripojeniam.

Pre prvý kontakt sme k dispozícii na mailovej adrese pandorina.skrinka@protonmail.com.

V prípade, že sa rozhodnete pre niektorý z vyššieuvedených spôsobov kontaktu uistite sa vopred, či je vaše konanie v súlade s legislatívou platnou na území Slovenskej republiky, v prípade kontaktu realizovaného zo zahraničia by malo byť v súlade so zákonmi príslušnej krajiny.

Problematika prípadných obmedzení ústavou garantovaného práva na súkromie v Slovenskej republike je podrobne a vo vysokej kvalite spracovaná na voľne dostupnom materiáli tu.