Kotlebov zázračný strojček na peniaze úplne zblízka a zvnútra

Kotleba a Uhrík sa na tlačovke rozčuľovali nad mojimi údajnými klamstvami a mávali fotografiami starej a nepotrebnej techniky. Ukázali novinárom desiatky fotografií, ale nie všetky a niektoré dôležité “detaily” taktne zamlčali.


Neostali len pri zavádzaní, keď Kotleba na adresu médií použil aj výraz “neskutočné klamstvá” a prekážalo mu, že nekriticky preberajú tvrdenia jeho politických oponentov. Dosluhujúci šéf Úradu BBSK Uhrík sa dokonca vysťažoval aj na sociálnych sieťach v platenej inzercii, že mainstreamové médiá ich tlačovku, kde vraj vyvrátili všetky falošné obvinenia úplne odignorovali. Nuž poďme túto krivdu čím skôr napraviť, poďme sa na tvrdenia politikov pozrieť konečne kriticky, overujme si fakty a venujme sa tejto slávnej tlačovke. Bola skvelá, nechýbali jej dramatické vyjadrenia, silné gestá a póza ukrivdených, ktorí sa nevzdajú pred záplavou lží a mediálnych manipulácií. Bolo by veľmi nefér, ak by sme ich v tom nechali osamelých, nuž im pomôžme to klbko lží rozpliesť.


Ide o dlhší text, za čo sa vopred ospravedlňujem, ale nedá sa inak. A tento článok je iba jedným zo štyroch, ktoré pánov Kotlebu a Uhríka do ukončenia mandátu ešte čakajú, aby sa im odchádzalo z funkcií o čosi veselšie. Článok je rozdelený na dve kapitoly: Jedna má názov “Čo vám kotlebovci na tlačovke povedali” a druhá “Čo vám nepovedali, ale bola to pravda, a tiež to, čo vám úplne zamlčali” Zaujímať vás budú celkom iste obe, zvlášť ešte stále veriacich príslušníkov Kotlebovho kultu, ktorí na mňa v ostatných dňoch útočia s nebývalou intenzitou a tvorivosťou pri používaní vyhrážok a vulgarizmov.


Čo vám kotlebovci na tlačovke povedali


Tlačovú konferenciu uviedol odchádzajúci župan Kotleba a dal slovo právničke Ivane Slivkovej, predsedkyni predstavenstva Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s. Následne prišli brutálne odhalenia, ktorými boli kritici nakladania s neupotrebiteľným majetkom úplne rozdupaní.

Slivková na tlačovej konferencii tvrdila, že BBRSC a.s. likvidovala starý a neupotrebiteľný majetok z dôvodu, že táto technika bola nefunkčná. A podľa nej bola likvidácia spolu s položkovitým zoznamom celého majetku jednohlasne, naprieč celým politickým spektrom schválená poslancami BBSK na zasadnutí 14 augusta 2017. Upresňujem, že išlo o návrh poslanca Suju. Áno, presne toho Suju.


Slivková, Kotleba a ani Uhrík okrem slovných tvrdení nepredložili jediný dôkaz o tom, že bol tento majetok ponúknutý starostom, primátorom či poslancom, alebo organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Podľa Slivkovej údajne nik z nich o žiadnu časť tohto majetku neprejavil záujem a práve z tohto dôvodu bola povinná, či doslova nútená likvidáciu vykonať Regionálna správa ciest, ktorá na to, aby tento majetok zlikvidovala nemá príslušné oprávnenia. Preto vraj bola nútená vykonať likvidáciu “skrz” externé firmy.


Slivková ďalej uviedla, že BBRSC a.s. v zmysle zákona vraj vykonala prieskum trhu, pričom oslovila 7 firiem, 4 z nich poslali cenovú ponuku. Tieto spoločnosti si za likvidáciu majetku údajne žiadali od 10500,- Eur bez DPH až do 26250,- Eur bez DPH. Zázrakom jedine firma KALAMÁR s.r.o. z Hriňovej bola ochotná zlikvidovať tento majetok za sumu 1 Euro, čo bola pre BBRSC a.s. vraj jednoznačne najvýhodnejšia ponuka.

Podľa Slivkovej bola ku dňu konania tlačovej konferencie - zverejnená bola 24.11.2017 - likvidácia majetku vo väčšine prípadov vykonaná priamo na strediskách regionálnej správy ciest.


Hneď na to Kotleba prišiel s veľkým odhalením. Zamával vo vzduchu listinami ktoré mali dokazovať, že poslanec Horník údajne v auguste na zasadnutí zastupiteľstva BBSK súhlasil s návrhom predkladateľa Suju týkajúceho sa neupotrebiteľného majetku a hlasoval zaň, a dnes v snahe dostať sa do médií ním samým podporované kroky kritizuje a napáda.

Wow. Člen Lunterovho tímu bol priamo usvedčený z podlej snahy poškodiť statočných Kotlebovcov a oni sa spravodlivo rozhorčujú nad týmto farizejstvom. Kotleba na jeho adresu dokonca povedal: “Nemôžem na jednej strane hlasovať v zastupiteľstve za niečo a na druhej strane potom tú istú záležitosť kritizovať.” Svätá pravda. Poslanec Horník, fuj! Musel som sa o tom ísť na vlastné oči presvedčiť.


Na stránke župy je dodnes možné s trochou snahy nájsť dôkazy o nemravnom správaní primátora Hriňovej a dosluhujúceho poslanca BBSK. Voliči, ktorí ho zvolili aj na dalšie volebné obdobie musia byť po týchto odhaleniach zhrození. Veď sa presvedčte sami: Toto je snímka hlasovania o Sujovom návrhu priamo zu župnej stránky. Horník naozaj súhlasil so Sujovým návrhom a spolu s ostatnými poslancami zaň hlasoval.


Podľa tejto snímky poslanec Horník a s ním ostatní poslanci skutočne súhlasili s návrhom Miroslava Suju. Na prvý pohľad sa zdá byť úplne jasné, čo tvrdili Kotleba a Slivková na tlačovke. (Stránka www.vucbb.sk)

Čo vám kotlebovci nepovedali, ale bola to pravda a tiež to, čo vám úplne zamlčali


Nuž, ale zrejme len pre krátkosť času na tej slávnej tlačovke nezazneli niektoré nepodstatné drobnosti. Pre istotu sa ku nim vráťme a poďme sa začítať do ťažko prehľadných hlbín župného webu o čosi hlbšie. Trvá to dlho, nie je to jednoduché, ale pri troche snahy prichádzajú prvé prekvapenia. Ukazuje sa, že onen slávny a údajne všetkými poslancami naprieč politickým spektrom schválený návrh pôvodne vyzeral tak, ako na priloženej snímke. Z nej je zjavné, že v skutočnosti obsahoval tri návrhy.


Pôvodný návrh Miroslava Suju, ktorý v skutočnosti obsahuje tri návrhy. (www.vucbb.sk)

Po jeho prerokovaní sa poslancom vôbec nepozdával a po náročnej a zložitej diskusii a neuveriteľnej snahe Suju presadiť jeho schválenie ho poslanci v dvoch z celkovo troch odmietli. Pre Kotlebových veriacich dodávam ešte ich obľúbeným a zrozumiteľným jazykom: ODMYETLˇY! Skutočne prijaté Uznesenie č. 375/2017 zo 14 augusta to totiž hovorí úplne jasne.


Zo skutočne prijatého uznesenia vyplýva, že pôvodný Sujov návrh na odňatie majetku zo správy BBRSC a.s. a aj predaj za 1 Euro poslanci odmietli. Kotleba využil, že vo výpisoch hlasovaní sa názov návrhu nemení, aj keď dôjde len k schváleniu jeho časti. (www.vucbb.sk)

Takže župan Kotleba na tlačovej konferencii vedome klamal na adresu nielen poslanca Horníka, ale aj na adresu všetkých ostatných poslancov. Kotleba na tlačovej konferencii mával papierom s údajným súhlasom poslancov so Sujovým návrhom a podľa výpisu hlasovaní to naozaj vyzerá, akoby hovoril pravdu. Ibaže keď si porovnáte Sujov pôvodný návrh so skutočne schváleným zistíte, že dve tretiny z neho poslanci odmietli akceptovať: nesúhlasili ani s odňatím majetku z výkonu správy a ani s predajom za 1 Euro. Naopak, boli proti. Preto sa v definitívnom uznesení k Sujovmu návrhu vyjadrili iba k jedinému: neupotrebiteľnosti majetku. Ako sa neskôr ukázalo, aj v tomto sa zoznam pripravený a predložený Sujom mierne odkláňal od reality. Vediac, že je tento článok už príliš dlhý a príbeh potrebuje gradáciu, prikladám už iba ochutnávku toho, čo čaká pánov Kotlebu, Suju a Uhríka v najbližších dňoch. Už zajtra prinesiem ďalšie dôkazy, ktoré vám iste pomôžu lepšie rozoznávať pravdu od lži.


Mail od prednostu Okresného úradu v Rimavskej Sobote týkajúci sa ďalšieho nakladania s údajne neupotrebiteľným majetkom spôsobom, ktorý odporoval rozhodnutiu poslancov BBSK. (Csaba Csízi)

Pokračovanie príbehu zajtra.. Pre trpezlivých záznam inkriminovaného rokovania zastupiteľstva BBSK na videu. Po deviatej minúte si môžete pozrieť, ako poslanec Suja predložil návrh na prerokovanie a schválenie návrhu až počas schôdze. Ostatné si už nájdite sami.


28.11.2017 o 15:20 | (upravené 14.2.2018 o 3:44) Karma článku: 10,80 | Prečítané:  12842x

119 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše