Môže Úrad inšpekčnej služby stíhať a obviniť civilov?

V očarení z ďalšieho úniku zo spisov s názvom "Kočnerova Threema" zatiaľ pozornosti verejnosti a médií uniká jedna fascinujúca skutočnosť: vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) na základe doteraz vykonaných úkonov dnes údajne vzniesol obvinenie štyrom osobám T.SZ., M.M., Z.A., a A.ZS. z objednávky a prípravy úkladných vrážd dvoch prokurátorov a advokáta.


Keďže mená podozrivých a dnes už aj obvinených osôb sú všeobecne známe, nebudeme verejnosť zaťažovať lúštením skratiek: ide o Tomáša Szabóa, Miroslava Marčeka, Zoltána Andruskóa a Alenu Zsuzsovú. Tú Zsuzsovú, o ktorej som pred časom zverejnil, že pôsobila v štruktúrach Slovenskej informačnej služby. Táto informácia bola prijatá v niektorých kruhoch rozpačito, či dokonca s odmietaním a jej spoľahlivého preukázania sa dožadovali mnohí. Hoci SIS neraz pripomína slabo stráženú samoobsluhu, jej personálne otázky sú predsa len do istej miery obostreté jemnou pavučinou tajomstva a ochrana zdrojov nepustí.


Čo však bezpochyby verejne známe je, to sú právomoci a pôsobnosť vynoveného Úradu inšpekčnej služby. Po nedávnej novelizácii zákona došlo napríklad aj na rozšírenie aj o trestnú činnosť colníkov, naďalej je však v právomoci Úradu inšpekčnej služby výhradne odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. Od 1 januára 2020 bude mocť viesť aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov. Akékoľvek trestné činy civilných osôb ktoré nie sú hasičmi, vojakmi, príslušníkmi Horskej záchrannej služby, policajtami, príslušníkmi niektorej z tajných služieb, alebo jej evidovanými spolupracovníkmi v legalizácii a podobne však spadajú pod právomoci tzv. civilných vyšetrovateľov.


Na vyšetrovaní objednávky vrážd sa vzhľadom na závažné podozrenie zo spoluúčasti policajtov síce zúčastňovala aj inšpekcia, Čižnár však ešte vo februári predpokladal, že sa vyšetrovanie prípravy vrážd prokurátorov a advokáta vráti pôvodnému tímu hneď po zistení, či a akým spôsobom boli do príprav zapletené aj osoby podliehajúce právomoci inšpekcie. Stal sa však pravý opak: dnes bolo vyšetrovateľom špecializovaného Úradu inšpekčnej služby vznesené obvinenie štyrom osobám, u ktorých doposiaľ nebola príslušnosť k žiadnemu z ozbrojených bezpečnostných zborov verejne známa a ani potvrdená.


V tejto chvíli sú známe iba dve možné vysvetlenia.


Prvé: vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby vzniesol obvinenie osobám, ktoré nespadajú do jeho právomoci a teda postupoval nezákonne.


Druhé: vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby vzniesol obvinenie osobám, ktoré spadajú do jeho právomoci a teda postupoval zákonne.


V prvom prípade by išlo o zarážajúcu nekompetentnosť vyšetrovateľa a nesprávne vyhodnotenie situácie: inšpekcia totiž môže konať iba v rozsahu, aký jej prikazuje zákon a iba voči osobám spadajúcim do jej kompetencií. Druhé možné vysvetlenie by znamenalo, že nielen Kočnerov liebling Zsuzsová - a.k.a "SIS ALINO" - ale rovno celá podarená štvorica pôsobila v službách štátu.


Nemožno samozrejme vylúčiť, že išlo o prislušníkov horskej služby v legalizácii. Aká krajina, taký deep state. O vysvetlenie a informáciu o zákonnosti postupu Úradu inšpekčnej služby sme dnes požiadali Ministerstvo vnútra SR na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Článok po obdržaní odpovede doplníme.


9,210 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše