...my pójdeme do rogaloch a zrovnáme Košice!

Tento blog je iba pre fajnšmekrov, týka sa jediného aspektu Pochodu za život v Košiciach, a síce návštevnosti. Ani by nevznikol, keby si Oľga Pietruchová nedala tú námahu a nepokúsila sa spočítať účastníkov. Vychádzala však pritom z fotografií zhotovených nadšeným farárom z rogala v čase, keď sa na Hlavnej ulici ešte zďaleka nenachádzali všetci účastníci pochodu: ich počet totiž kulminoval až o päťdesiat minút neskôr, v čase okolo 16.30. Jej blog je ukážkou toho, ako možno zmiešaním dojmov, predsudkov, poloprávd a fotografií reálnej situácie, ale v inom čase zhotoviť solídne vyzerajúci článok, teda aspoň na prvý pohľad. Kto o tom nevie viac, než sa písalo v novinách a na internete to kľudne zbaští. Bolo to však úplne inak. Chcem veriť, že ide iba o jej voľnočasovú aktivitu a podobne povrchne a manipulatívne nepostupuje aj v prípade, že je v práci. Mnohým oficiálnym materiálom z dielne Ministerstva práce by to totiž zobralo riadny kus z hodnovernosti.

Fotografia, z ktorej Oľga Pietruchová odvodila nižší počet účastníkov pochodu bola zhotovená 50 minút predtým, ako počet účastníkov pochodu dosiahol skutočný vrchol.

Pani Oľge stačilo na stanovenie počtu účastníkov rogalo a google.maps.com. Ja som dva týždne spracovával bezpečnostný projekt, krízové plány, supervidoval činnosť Controlu, riadiaceho pracoviska organizátorov pochodu a riešil situácie vymykajúce sa normálnemu priebehu. V Controle sa zhromažďovali informácie z 25 pevných kontrolných bodov, troch mobilných tímov, sedeli v ňom organizátori, operátori vysielačkových základní, zapisovateľka, obsluha mapy, vykonával sa monitoring médií a internetu a na činnosti sa tiež podieľali vyslaní zástupcovia Policajného zboru SR, Mestskej polície Košice a iných zložiek. Control svoju činnosť vykonával v skúšobnom režime do 11.00, odvtedy fungoval v ostrej prevádzke.

V tejto chvíli sa dav nachádza asi v polovici, 2.4 kilometrovú trasu prešiel za jeden a trištvrte hodiny. Rýchlosť bola minimálna v záujme toho, aby sa deti a starí ľudia, ktorých tam bolo vysoké percento dokázali v dave pohybovať bez ohrozenia. Hustota davu bola teda výrazne vyššia, než na podobných akciách býva. Až s postupným uvoľňovaním priestoru na Hlavnej ulici sme na ňu vpúšťali ľudí, ktorí sa tam predtým cez uzavreté priečne uličky nemohli z bezpečnostných dôvodov vôbec dostať.

Pochod sa začal so šestnásťminútovým oneskorením oproti plánu 14.46 a jeho čelo bolo v tom čase na začiatku Alžbetinej ulice. Zdržanie bolo nutným bezpečnostným opatrením. Fotografia, z ktorej Oľga vychádzala pri svojich výpočtoch bola zhotovená 15.41. Najviac ľudí sa však v tele pochodu nachádzalo až o 16.28, keď sa asi 150 metrov od pódia stretlo čelo pochodu s masou ľudí, ktorá sa ešte stále (po takmer dvoch hodinách od začiatku pochodu!) nevedela dostať na trasu z Hlavnej ulice. Celý 2.4 kilometra dlhý okruh sa teda v tejto chvíli uzavrel a naplnil davom. Sprievod sme v celej dĺžke v priebehu jedinej minúty zastavili. Organizátori vyzvali účastníkov prítomných v blízkosti pódia, aby vytvorili priestor pre prichádzajúce čelo pochodu. Niekoľko stovák ľudí sa rozostúpilo a potleskom vítalo prichádzajúcich. Vzhľadom na prekročenie kapacity trasy pochodu sa organizátori v tej chvíli rozhodli pre okamžité ukončenie a tých, ktorí sa na trasu ešte ani nestihli vydať požiadali, aby ostali, alebo sa rozišli. V tom čase už boli z bezpečnostných dôvodov uzavreté okrem jednej všetky priečne ulice (Univerzitná, Biela, Františkánska, Zámočnícka, Uršulínska, Poštová, Zbrojničná, Bačíkova, Kováčska, Továrenská) a polícia nevpúšťala do priestoru hlavného námestia ďalších účastníkov, pretože sa počet ľudí blížil kritickej hranici. Niekoľko stovák ľudí sa dokonca do priestoru Hlavnej ulice pred oficiálnym ukončením pochodu nedostalo vôbec. Bezpečnostné uzávery priečnych ulíc pritom vykonávala polícia na základe vlastného vyhodnotenia situácie, s organizátormi svoje opatrenia len konzultovala. Ak Oľga pripisuje organizátorom tendenciu nafukovať počet účastníkov, plače na nesprávnom hrobe: pokúsi sa spochybniť aj pravdivosť údajov Policajného zboru SR?


V tomto momente sa stretlo čelo pochodu s ľuďmi, ktorí sa z Hlavnej ulice ešte nestihli dostať: Rozostúpli sa a v tejto chvíli bol pochod oficiálne ukončený.Ľudia stojaci vpravo sa teda do sprievodu vôbec nedostali. Po celej trase pochodu sa v tom čase stále nachádzal neprerušený hustý dav.

Oľga si úvodom svojho článku povzdychla: "Matematika nikdy nebola silnou stránkou nášho národa." Už dávno som nečítal takúto úprimnú národoveckú sebakritiku. Jej hodnotenie počtu účastníkov vychádzalo z fotografií, na ktorých kvôli zlému uhlu vôbec nevidno do priečnych uličiek, v ktorých sa aj v tej chvíli nachádzali ďalšie tisícky ľudí. V priebehu najbližších 45 minút po zhotovení fotografie sme ich okrem jednej museli pre účastníkov pochodu v spolupráci s políciou uzavrieť, aby sme zamedzili prekročeniu bezpečnej kapacity Hlavnej ulice, vstupovať mohli iba organizátori a rezidenti - to však až o desiatky minút neskôr, ako lietajúci farár zhotovil fotografie. Na fotografiách tiež nevidno tých, ktorí čakali v parku na Moyzesovej ulici na pokyn organizátorov, a vôbec sa tam nenachádzajú ľudia, ktorí prišli neskôr v priebehu najbližšej takmer hodiny, keď počet účastníkov skutočne kulminoval. Ale.. Inak je v Oľginom blogu čistá pravda :o)


Časť zápisu o činnosti Controlu, týkajúca sa ukončenia pochodu. Najväčšie množstvo účastníkov sa v priestore nachádzalo práve v tomto čase, teda nie vtedy, kedy ich počet rátala Oľga Pietruchová. Čísla na začiatku riadku označujú čas, čísla v texte zvyčajne hlásenia jednotlivých statických kontrolných bodov. Z hľadiska organizácie bol práve toto kritický čas, kedy bola prekročená kapacita námestia a celá trasa pochodu bola zaplnená stojacimi ľuďmi. Uvedomujem si, že text nie je celkom zrozumiteľný, ale poskytuje dostatočný obraz o situácii.

Údaj o počte účastníkov akéhokoľvek pochodu pritom považujem za druhoradý údaj, čo sa týka pokusov o spochybnenie legitimity a verejnej podpory akéhokoľvek cieľa. Jediným skutočne zmysluplným využitím podobných čísel je bezpečnostné hľadisko. Podľa výpočtov, ktoré som si týždeň pred akciou zhotovil z mapových podkladov a zhodou okolností aj s využitím metodiky, ktorú doporučuje Oľga bolo na Pochode za život o pol piatej poobedevýrazne viac účastníkov, ako pripúšťa Oľga, číslo 100 tisíc ale zrejme dosiahnuté nebolo. Od organizátorov som mal tiež k dispozícii konkrétne čísla, týkajúce sa počtu autobusov a cestujúcich, pretože do veľkej miery išlo o organizované skupiny. Po celý čas som mal prehľad aj o hustote návštevníkov na jednotlivých kontrolných stanoviskách na časovej osi. Vychádzal som teda z exaktných a ideologicky neovplyvnených prepočtov z viacerých na sebe nezávislých zdrojov. Mne je naozaj srdečne jedno, koľko ľudí bolo na pochode. Som šťastný, že žiaden z nich nezahynul a našli sa všetky deti, ktoré sa v tom virvare stratili. Tento blog som však musel napísať, lebo je mi z pokusov nájsť za každú cenu nejakú ďalšiu muchu už trocha divne okolo žalúdka. Hodnotiť počet účastníkov len z fotiek z rogala hodinu vopred, alebo byť na mieste a vidieť to na vlastné oči? Je to asi taký rozdiel, ako hovoriť o sexe, alebo mať sex. Citujúc klasika: skúsil som oboje, nedá sa porovnať.


3.10.2013 o 14:02 | Karma článku: 18,45 | Prečítané:  10649x20 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše