Nepoužívajte slovo “bomba” v lietadle

Čosi zvláštne sa deje: veľká časť ľudí doteraz zjavne takmer vôbec nepochopila, v akom stave sa nachádza Slovenská republika a sú v stave blaženej nevedomosti veriac, že sa pre nich okrem nejakých rúšok a domácej karantény veľa nezmenilo. Iní zas pre istotu alarmujú a pomáhajú nekontrolovateľne šíriť hlúposti o tom, že je COVID 19 biologickou zbraňou vyvinutou novým svetovým poriadkom a valia sa na nás americké vojská (na to KOTLEBOVO video sem link just nedám).


Tí však, ktorí nad krajinou preberajú moc by si skôr, než poskytnú nejaké verejné vyjadrenie mali aspoň zbežne preštudovať Ústavu, pretože svojimi nekompetentnými vyjadrenia škodia hneď trikrát. Po prvé pomáhajú odchádzajúcej garnitúre budiť úplne falošný dojem, že sa jej v schopnosti čeliť nákaze nik nevyrovná, po druhé pomáhajú kotlebovciam podporovať ich šialené teórie o hroziacej vojne a po tretie škodia sami sebe.


Takže aby sme si to ujasnili.


12 marca 2020 od 6:00 hod. bola na celom území SR vyhlásená mimoriadna situácia v zmysle Zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Znamenala začiatok významných zásahov do základných práv a slobôd občanov, iba ich vzhľadom na absenciu významnejších konfliktov so štátnou mocou ešte nepocítili.


A potom sa veci ďalej zhoršovali a hrozba narastala.


Preto bol 16 marca od 6:00 na celom území SR súvislosti s nástupom nákazy vyhlásený núdzový stav podľa Zákona 227/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, čím sa menia a rozširujú právomoci orgánov štátnej moci na obdobie najviac 90 dní v prípade, že došlo, alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu zdravia a osôb.


A áno, tento ústavný zákon nesie názov “Zákon č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.” To samozrejme pri povrchnom vnímaní u bežného obyvateľstva pomáha navodzovať dojem, že ak sa postupuje podľa tohto zákona, má to niečo spoločné s vojnou.


Ibaže nemá. Ak ktokoľvek v súvislosti s dnešným stavom používa slovo “vojna,” či “vojnový stav,” napomáha zlomyseľným darebákom snažiacim sa zneužiť rastúce obavy obyvateľstva na šírenie svojich odporných nezmyslov. A uberá občanov o nádej, že zmenou vlády sa konečne na Slovensku začne lepšie žiť. Úlohou politikov nie je zvyšovať strach a prispievať k šíreniu hoaxov, ale naopak - pomáhať obyvateľstvu udržať kontrolu nad vlastným strachom a negatívnymi emóciami čím dlhšie.


Je to o to paradoxnejšie, že podobné nepravdivé poplašné správy dokáže politik prepašovat do emotívneho apelu na tvrdé tresty pre tých, ktorí šíria údajné hoaxy o ibalgine a vyzýva k zodpovednosti - a hneď nato zo seba vysotí hoax, že sa nachádzame vo vojnovom stave (46:39). Ibaže ten je v zákone až o dva levely vyššie, určený pre skutočné akútne vojnové ohrozenie štátu. Z úst budúceho predsedu parlamentu ide o doslova nehoráznosť.


A prosím nechoďte na mňa s tým, že treba byť k takzvaným novým politikom tolerantný, lebo veď oni ešte nevedia, ako to vlastne naozaj je. Jednak väčšina z nich už bola v politike dlhšie a práve tí, o ktorých je tu reč na tú ústavu po minulých voľbách ako poslanci prisahali. Jeden by čakal, že si ju predtým aspoň prečítali. Ústavný zákon 227/2002 je kľúčovým zákonom a jedným z prvých, s ktorým by sa mal každý zodpovedný politik oboznámiť. Od Borisa KOLLÁRA sa človek dočká všeličoho a berie ho preto s istou rezervou. Ak sa však nechcenou spojenkyňou Mariána KOTLEBU pri rozširovaní paniky stáva Veronika REMIŠOVÁ, niečo je v neporiadku.


Preto sa slovo “bomba” na palube plného lietadla nepoužíva ani keď chcete všetkých presvedčiť, že žiadnu nemáte. Ľudia ovplyvnení strachom vás môžu pochopiť úplne opačne. Núdzový stav nemá s vojnou spoločné absolútne nič.


Zrozumiteľné?


Post scriptum pre tých, ktorí si práve s úľavou vydýchli. Núdzový stav zas nie je len tak nejaký nevinný fór a vo vlastnom záujme ho treba brať vážne. Pozrite sa, čo znamená v skutočnosti:


Núdzový stav


  1. (1) Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

  2. (2) Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

  3. (3) V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území, a to najviac v tomto rozsahu: a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia evakuáciou na určené miesto, b) uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie zásobovania, udržiavania pozemných komunikácií a železníc, vykonávania dopravy, prevádzkovania vodovodov a kanalizácií, výroby a rozvodu elektriny, plynu a tepla, výkonu zdravotnej starostlivosti, udržiavania verejného poriadku alebo na odstraňovanie vzniknutých škôd, c) obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, príslušníkov ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení, zásobovacích zariadení, záchranných služieb a uvoľňovacích a iných technických zariadení, d) obmedziť výkon vlastníckeho práva k hnuteľným veciam zákazom vjazdu motorových vozidiel alebo obmedzením ich používania na súkromné účely a na podnikanie, e) obmedziť nedotknuteľnosť obydlia na ubytovanie evakuovaných osôb, f) obmedziť doručovanie poštových zásielok, g) obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie, h) obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmieniť povoľovaním, i) obmedziť právo slobodne rozširovať informácie bez ohľadu na hranice štátu a slobodu prejavu na verejnosti, j) zabezpečiť vstup do vysielania rozhlasu a televízie spojený s výzvami a informáciami pre obyvateľstvo, k) zakázať uplatňovanie práva na štrajk, l) vykonať opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze.

  4. (4) V čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom, vojakom v zálohe povolaným na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl a vojakom dobrovoľnej vojenskej prípravy, b) povolať na výkon mimoriadnej služby vojakov v zálohe.

2,836 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše