Nudná teória a vzrušujúca prax justičnej mafie

TEÓRIA A DEFINÍCIA POJMOV


Je už pomerne zložité dopátrať sa k tomu, kto ako prvý použil výraz “justičná mafia” v kontexte fatálneho zlyhávania právneho systému Slovenskej republiky a čo ním vlastne myslel.


S týmto výrazom sú spojené dva kľúčové problémy.


Jedným je fakt, že komplexná zločinecká štruktúra, ktorej činnosť napomáhajú kryť osoby pôsobiace priamo v justičných orgánoch sa nezaobíde bez množstva ďalších, pôsobiacich mimo nich. Justičná mafia je nazývaná justičnou hlavne preto, že zneužívanie orgánov a inštitúcií pôvodne určených na nastoľovanie spravodlivosti tvorí kľúčový a nezameniteľný článok v dlhej reťazi, ktorá sa však pritom skladá z množstva ďalších ohniviek, s justičnými orgánmi zdanlivo neraz vôbec nesúvisiacich. Existencia skorumpovaných, či vydierateľných sudcov, vyšších súdnych úradníkov a prokurátorov je “iba” základnou podmienkou, bez ktorej by nemohli zločinci a ich ochotní pomocníci dosiahnuť ani len zlomok svojich ziskov a tiež ich schopnosť neocitnúť sa za mrežami by bola výrazne kratšia.


Zároveň platí, že prevažná väčšina zločinov justičnej mafie sa odohrá o niekoľko rokov, či mesiacov skôr, než sa o nich vôbec oficiálne dozvie konkrétny sudca. Často je snahou jej príslušníkov dosiahnuť, aby o zločinoch v ideálnom prípade netušil nik nezainteresovaný a pokúšajú sa v prípade odhalenia zmariť ich v zárodku, najlepšie hneď u prvého príslušníka orgánov činných v trestnom konaní a dosiahnuť, aby sa vo veci nezačalo konať, alebo aby sa konanie čím skôr zastavilo. S každým ďalším právnym úkonom totiž prudko vzrastá riziko, že dôjde k odhaleniu a potrestaniu aspoň niektorých páchateľov a zároveň giganticky vzrastajú náklady spojené so snahou mariť výkon spravodlivosti.


Mafia je teda mafiou iba vtedy, ak charakter jej činnosti a efektivita dosahujú parametre organizovanej zločineckej skupiny, v ktorej strata pešiaka neznamená žiaden významnejší problém a strata vyššiepostaveného člena je len nepríjemnou patáliou. Preto je zúžené vnímanie justičnej mafie ako spolku zloženého výhradne z pracovníkov súdov, či prokuratúry síce lákavé, ale úplne scestné. Preto je možné považovať za člena justičnej mafie aj jedného z najvýznamnejších slovenských polyhistorov Mariána Kočnera, hoci na žiadnom súde nikdy nepracoval a ani neutrpel právnické vzdelanie. A preto je nedosiahnuteľným ideálom každej poriadnej justičnej mafie nie zmarenie, či zmanipulovanie čo najväčšieho počtu káuz na čo najvyšších súdoch, ale presný opak: snažia sa, aby sa pred súd žiadna z káuz nikdy nedostala.


Ak by sa totiž marenia spravodlivosti a podvodov v konkrétnych kauzách dopúšťali len konkrétne právnicky vzdelané osoby z jedného konkrétneho súdu a neboli by zároveň súčasťou oveľa rozsiahlejšej štruktúry, nešlo by o mafiu. Išlo by iba o zopár ľahko eliminovateľných choroboplodných baktérií v inak zdravom organizme. Mafiou je až stav, keď sa choroba nekontrolovateľne rozšírila v celom organizme a nie je liečiteľná bežne dostupnými postupmi.


Druhým problémom je fakt, že nech už budete pre tento fenomén hľadať akékoľvek zjednodušujúce pomenovanie, priliehavejší výraz nenájdete.


Nedokážem si odpustiť nudné a zložité úvody, ktorých úlohou je odstrašiť povrchných čitateľov už na prvý pohľad. Skutočná zábava začína až tu, v prípadovej štúdii preukazujúcej vyššieuvedené tvrdenia. Poďme sa spolu pozrieť na spravodlivosť v kreatívnom podaní jedného z kľúčových slovenských súdov, ktorý má za úlohu viesť obchodný register a zásadným spôsobom ovplyvňuje osud stovák ľudí, ktorých sa o majetok pokúsila justičná mafia pripraviť perfídnym a zvrhlým spôsobom, voči ktorému prakticky niet efektívnej obrany. Väčšina takýchto útokov na majetok sa pritom nikdy nedostane pred súd, pretože okradnutí ľudia z rôznych dôvodov v nejakej fáze boja za svoje práva radšej cúvnu a verejnosť sa o ich kauze nikdy nedozvie.


JUSTIČNÁ MAFIA V PRAXI


Na ilustráciu tohto fenoménu prinášame kauzu, jednu z mnohých, ktoré sme za niekoľko rokov zdokumentovali. V tejto konkrétnej sa vyskytujú všetky vyššieuvedené prvky a poskytuje tak na časovej osi plastický obraz toho, ako sa mnoho porušení zákona predstaviteľmi justície môže jednoducho "stratiť v preklade" aj v prípade, že si niekto napriek rizikám trúfne o svoj majetok zabojovať.3.9.2012 sa Jana Taylor prebudila ako domnelá vlastníčka niekoľkých firiem zapísaných v Obchodnom registri SR a v noci zaspávala ako niekto, komu už žiadne firmy nepatrili. Boli prepísané na nového vlastníka, občana Rumunska Traiana Baligu a ich novým konateľom bol istý Marián Sivák z Košíc. Ešte v ten večer o 18.50 podala Taylor na Obvodnom oddelení PZ v Detve stručné trestné oznámenie.


4.9.2012 sa pri osobnej návšteve na Okresnom súde v Banskej Bystrici dozvedela, že jej podiely boli v Obchodnom registri SR prevedené na základe plnej moci podpísanej 3.8.2012 "Janou Taylor" na matrike v obci Budimír pri Košiciach. Neskorším vyšetrovaním bolo bez pochybností preukázané, že v uvedený deň sa pohybovala v Banskej Bystrici a Zvolene a nemala ako podpisovať dokumenty v stovky kilometrov vzdialenej obci, o ktorej dovtedy nikdy nepočula.


5.9.2012 o 10.39 Taylor navštívila Obvodné oddelenie PZ znova a svoje trestné oznámenie doplnila o nové skutočnosti. Vylúčila, že by niekedy splnomocnila Vieru Č. zo Zvolena na vykonanie zmien v Obchodnom registri, hoci práve ona elektronickými podaniami dávala podnet na zmeny zápisov a dňa 4.9.2012 aj osobne na súde vyzdvihla originály nových výpisov. Výpisy v ten istý deň odovzdala Mariánovi Sivákovi a ten bezodkladne navštívil pobočku ORANGE, v ktorej získal novú simkartu k zákazníckej linke a tým aj úplnú kontrolu nad komunikáciou so zákazníkmi. Zároveň spolu s najatými gorilami z Lučenca započal s preberaním priestorov a výmenou zámkov, ktoré mu podľa neskoršej výpovede údajne poskytol ďalší zo stíhaným, rumunský bezdomovec Traian Baliga. Ako sa neskôr ukázalo, Baliga nikdy žiadne kľúče nemal a ani nezhotovoval ich duplikáty, kľúče a zámky FAB zaisťovala s najväčšou pravdepodobnosťou osoba z Detvy.


7.9.2012 vydal poverený príslušník PZ z obvodného oddelenia Východ Uznesenie, ktorý, začal trestné stíhanie vo veci Prečinu skresľovania údajov hospodárskej a obchodnej evidencie.


27.9.2012 Okresná prokuratúra Banská Bystrica vrátila vyšetrovaní spis Obvodnému oddeleniu PZ Východ s tým, že označila množstvo svedkov, ktorých je vo veci potrebné vypočuť, nariadila zabezpečiť originály listinných dôkazov pre potreby skúmania pravosti podpisov a tiež zvážiť zmenu právnej kvalifikácie skutku na trestný čin podvodu. V tom čase už nemali pôvodná vlastníčka a konateľ žiaden dosah na fungovanie firiem a straty tým spôsobené každý deň narastali.


15.10.2012 vydal prezident PZ Opatrenie, ktorým určil výberovú príslušnosť Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ na návrh jeho riaditeľa, pretože operatívno-pátracou činnosťou boli medzitým zistené závažné skutočnosti, kvôli ktorým prevzal trestné konanie vyšetrovateľ ÚBOK. Toho istého dňa prvýkrát vypovedala na obvodnom oddelení Viera Č. zo Zvolena, ktorá mala po dohode so Sivákom vykonať zmeny v zápisoch do obchodného registra. Okrem iného uviedla: "Pán Sivák mi pri všetkých podkladoch doložil aj splnomocnenie na moju osobu. Až s odstupom času ma napadlo, že odkiaľ mal toto splnomocnenie, nakoľko ja som s ním nekomunikovala a mojim klientom posielam splnomocnenie emailom spolu so zálohovou faktúrou." Uviedla, že po kontrole len zoskenovala podklady a podala návrhy na vykonanie zmien. Keď ju Sivák po čase kontaktoval, či bude všetko v poriadku uviedla: "Na čo som mu povedala, že by mohol byť problém, nakoľko som si všimla, že chýba rodné číslo p. Taylor na zmluvách o prevode obchodného podielu. Následne však došlo k vykonaniu zmien na Obchodnom registri v Banskej Bystrici, pričom o vykonaní zápisu mne prišlo potvrdenie elektronicky."


17.10.2012 odstúpil zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia PZ Východ kompletný spisový materiál vyšetrovateľovi ÚBOK-u.


24.10.2012 sa nový vyšetrovateľ o 9.30 dostavil na Okresnú prokuratúru BB a po konzultácii s prokurátorkou JUDr. Jelšovskou spracoval záznam o zmene právnej kvalifikácie skutku, pretože na rozdiel od pôvodne kvalifikovaného prečinu išlo v skutočnosti o zločin podvodu. O tejto zmene upovedomil vyšetrovateľ aj poškodenú Janu Taylor. Tá už mala niekoľko súkromnou cestou sprostredkovaných ponúk na stiahnutie trestných oznámení a zmierenie sa s almužnou zďaleka nedosahujúcou skutočnú hodotu portfolia firiem, o ktoré dočasne prišla.


29.11.2012 bola Viera Č. vypočutá opäť, tentoraz skúsenejším vyšetrovateľom ÚBOK-u. Na rozdiel od prvého výsluchu tak uviedl oveľa zaujímavejšie skutočnosti: "Nemám vedomosť, kto vyhotovoval tieto doklady, boli v origináloch. To znamená, že na nich boli overené pečiatky účastníkov konania. Akurát jedna vec pri skenovaní dokumentov mi bila do očí, že návrhy budú odmietnuté. Pre mňa dosť dôležitý údaj, ktorý tam chýbal, bolo rodné číslo prevádzajúcej pani, a to pani Jany Taylor. Pretože ja pokiaľ robím klientom doklady, tento údaj musí byť vždy v dokumentoch, je podľa mňa najdôležitejší." Na otázku vyšetrovateľa, odkiaľ mal Sivák jej osobné údaje a plnú moc, keď mu ju sama neposkytla Viera Č. odpovedať nevedela a vyslovila predpoklad že mu ju musel dať niekto, pre koho v minulosti pracovala. Na otázku, či je správne, ak niektoré plné moci neobsahovali IČO spoločnosti odpovedala: "Keď mám povedať pravdu, z pohľadu obchodného registra, by som ju možno nepovažovala za správnu, pretože je to podľa mňa dôležitý údaj, ktorý identifikuje danú spoločnosť. Ja som ani jednu plnú moc z hľadiska obsahovej nekontrolovala, ako prišlo, tak odišlo." Na otázku, či je správne, že na štyroch plných mociach k štyrom rôznym spoločnostiam je rovnaké IČO inej spoločnosti reagovala: "Tak jasné, že to nie je správne.. Podľa mňa, toto mohol obchodný register kľudne odmietnuť s tým, že vadou podania je plná moc, ktorej identifikačné číslo nie je identické s tým, ktoré je zapísané v obchodnom registri." Vyšetrovateľ konfrontoval svedkyňu aj s absurdným faktom, ktorý obsahovali Sivákom dodané podklady: zmluvy o prevodoch, v ktorých sa údajná Taylor zaviazala zdržať akéhokoľvek konania v mene spoločností boli uzavreté 31 júla 2012, avšak zápisnica z valného zhromaždenia, ktorú falošná Taylor podpisovala a na základe ktorých sa realizovali zmeny v Obchodnom registri je datovaná až k 15 augustu 2012, teda v čase, keď už nemala ani len teoretické právo konať v mene spoločnosti. Aj toto svedkyňa označila za nesprávny postup. Viera Č. a aj ďalší svedkovia teda avizovali viaceré závažné chyby, ktoré by za normálnych okolností viedli k zamietnutiu zápisu zmien na registrovom súde - ibaže vyšší súdni úradníci a sudcovia ich napriek tomu do Obchodného registra bez výhrad zapísali.


Zaujímavá je aj odpoveď svedkyne na poslednú otázku vyšetrovateľa, ktorou ju konfrontoval s tým, či pozná niektorú z celkom 13 osôb. Odpovedala záporne až na dve výnimky: spomenula si, že ju telefonicky kontaktoval Pavel Ďurkove s otázkou, na základe čoho dala previesť firmy, v ktorých bol konateľom - a zároveň si spomenula, že v minulosti opakovane vybavovala zápisy zmien v spoločnosti, ktorá patrila Martinovi Cibulkovi, priamemu konkurentovi Ďurkoveho na trhu s internetom v Detve a okolí. Ide o tú istú osobu, ktorá sa opakovane pokúšala odkúpiť, alebo inak získať Ďurkoveho firmy a zároveň hviezdu nahrávky, na ktorej sa s bývalým policajtom Krnáčom dohadujú o vhodnosti vhadzovania granátu do konkurenčnej firmy. Pravosť nahrávky a aj totožnosť osôb na nej vystupujúcich už polícia zabezpečila znaleckým posudkom, ktorý v zákonnej lehote nenamietal ani jeden z jej aktérov - zrejme preto, že išlo o uznesenie, kde bolo konštatované, že už od úmyslu vraždiť upustili. Jedno z možných vysvetlení, prečo sa Cibulkovi tak dlho darí unikať pred spravodlivosťou v toľkých kauzách je aj neutajená poznámka v jednom zo spisov, v ktorom polícia bez bližšieho vysvetlenia definuje dôležité zistenia k Cibulkovi. V tom istom spise sa nachádzajú aj dve vybielené lustračné karty, aké sa vypĺňajú pri pozitívnej lustrácii príslušníkov niektorej zo spravodajských služieb.Od októbra minulého roka je však stíhaný za vhodenie granátu do objektu firmy istý Peter Paľov z Veľkého Krtíša, po obnovení vyšetrovania a zmene vyšetrovateľa sa začínajú dostavovať ďalšie pozitívne správy a posun vo vyšetrovaní. Nie náhodou ide o tú istú osobu, ktorá je stíhaná za vraždu poslanca Rakovského zo Žiaru nad Hronom. Rakovského brat je súdený spolu s Mariánom Orságom v tej istej kauze tunelovania eurofondov cez Slovenskú implementačnú agentúru. Orság je tou osobou, ktorá ohlasovala zmiznutie bieleho Mercedesu spred domu Zsuzsovej, patril firme, ktorú Orság spoluvlastnil s "neviditeľným" mediálnym magnátom Struhárom. Kvôli tomu istému Orságovi prejavuje v Threeme dojemnú starostlivosť v komunikácii s Norbertom Bödörom Kočner: „Dnes ráno bolo stretko: Dušan, Hraško, Kraimer, Para na tému Orság. Potrebujem Ti k tomu niečo povedať,“ napísal v správe zo začiatku februára 2018. O tri dni píše Kočner Bödörovi znovu: „Skús toho Dušana presvedčiť na ten pokyn na Orsága.“ Neskôr posmutnie: „Orságh sa nezadaril. Nevadí. Marek zabojuje“. Pod menom "Marek" myslí advokáta Paru, ktorý Orsága na spomínanom súde zastupuje. Prečo Kočnerovi tak veľmi záleží na tom, aby na súde neprehral zdanlivo zameniteľný hráč?


21.1.2013 je vypracovaný znalecný posudok z odboru písmoznalectva, v ktorom znalkyňa konštatuje, že "Rukopis osoby, ktorá podpísala sporné listiny predložené na skúmanie.. sa nezhoduje s rukopisom Jany Taylor. Jana Taylor nie je pisateľkou podpisov na sporných dokladoch.. Pravdepodobne všetky sporné podpisy vyhotovila jedna osoba."


19.3.2013 po vykonaní rozsiahleho dokazovania, výsluchov množstva svedkov, operatívno-pátracej činnosti, zaisťovania veci, vydaní príkazov zákonného sudcu OS BB na zistenie a oznámenie údajov o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke na celkom 8 záujmových čísel za obdobie od 1.7.2012 do 20.10.2012 rozhodol vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky, expozitúra Stred o vznesení obvinenia pre zločin podvodu podľa paragrafu 206 odsek 1 Trestného poriadku voči Mariánovi Sivákovi a Traianovi Baligovi.31.7.2013 vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky žiadal Ministerstvo spravodlivosti o zbavenie mlčanlivosti košickej notárky JUDr. Melánie Košovej v súvislosti s vydaním a overením výpisov ukradnutých firiem Sivákovi.


1.8.2013 vzhľadom k množiacim sa svedectvám o zápisoch zmien v rozpore so zákonom v Obchodnom registri vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky, expozitúra Stred požiadal Okresný súd v Banskej Bystrici o zbavenie mlčanlivosti Alenky H., súdnej tajomníčky na obchodnom registri a Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica.


7.8.2013 obdržal vyšetrovateľ dokument, ktoru predseda Okresného súdu Blaha zbavil mlčanlivosti Alenu H., zamestnankyňu zbierky listín.


22.8.2013 bola Alenka H. vypočutá s tým, že vyšetrovateľ sa zaujímal o možnosť manipulácie s prideľovaním náhodným výberom, rovnako tak obhajca obžalovaného. Svedkyňa tiež uviedla, že z pracovného kontaktu pozná Vieru Č.


27.8.2013 minister spravodlivosti Tomáš Borec zbavil Košovú povinnosti zachovávať mlčanlivosť až do právoplatného skončenia trestného konania. Jej vypočutie neprinieslo zásadne nové poznatky.


3.9.2013 vyšetrovateľ národnej protizločineckej jednotky, expozitúra Stred opäť oslovil vedenie Okresného súdu banská Bystrica so žiadosťou o zbavenie mlčanlivosti, tentoraz hneď štyroch osôb: vyšších súdnych úradníkov JUDr. Zuzany J., JUDr. Márie Ď., JUDr. Janky K. a Judr. Teodora B. Vedenie súdu však na žiadosť tentoraz vôbec nereagovalo, hoci mu bolo preukázateľne doručené.


8.10.2013 preto vyšetrovateľ opakovane žiadal o zbavenie mlčanlivosti spomínaných vyšších súdnych úradníkov.


16.10.2013 boli vyšetrovateľovi doručené listiny, v ktorých predseda Okresného súdu štyri osoby mlčanlivosti zbavil, avšak s tým, že dve z nich - JUDr. Zuzana J. a JUDr. Mária Ď. - už ku dňu zbavenia mlčanlivosti na súde nepracujú. Dôvod, prečo už zo súdu odišli však nekonkretizoval.


13.11.2013 ako prvý vypovedal JUDr. Teodor B. Ten uviedol, že má päťdňovú lehotu na rozhodnutie o zápise, alebo jeho odmietnutí. Ďalej uviedol: "Následne kontrolujem listiny potrebné na vykonanie tej ktorej zmeny v obchodnom registri. V prípade, že je návrh právne perfektný, vykonám zápis.. V prípade, že návrh obsahuje nejaké chyby takisto v lehote 5 dní vyhotovím rozhodnutie o odmietnutí takéhoto návrhu." Hneď v odpovedi na ďalšiu otázku vyšetrovateľa, týkajúcu sa chýbajúceho IČO však obhajuje rozhodne nie "právne perfektný" návrh ako dostačujúci, keď "predpokladá," že v plnej moci bolo zrejme uvedené obchodné meno spoločnosti. Právne perfektný návrh na zápis zmeny však IČO - a tobôž správne - obsahovať podľa zákona musí. Zákon o obchodnom registri v paragrafe 6 jasne stanovuje: "(2) Za neúplný sa považ􏰃uje návrh na zápis, a) ktorý nebol podaný na tlačive ustanovenom osobitným predpisom, b) v ktorom nie sú uvedené vš􏰂etky údaje ustanovené týmto zákonom, alebo osobitným zákonom."


Vyšetrovateľ ďalej konfrontoval svedka s tým, či je správne, ak zmluvy o prevodoch obchodných podielov boli vyhotovené dňa 31. júla 2012 a prevádzajúci sa v nich "odo dňa podpisu zaväzuje zdržať akéhokoľvek konania v mene spoločnosti," a teda boli uzavreté skôr, ako zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia z 15 augusta 2012 za účasti (falošnej) Jany Taylor. Svedok reaguje: "Ja predpokladám, že keďže valné zhromaždenie je povinné udeliť súhlas na prevod podielu na valnom zhromaždení, že takýto súhlas bol daný valným zhromaždením prípadne jediným spoločníkom a teda domnievam sa, že obchodná spoločnosť, resp. spoločníci obchodnej spoločnosti boli na valnom zhromaždení informovaní o prevode obchodného podielu, na ktorý vlastne dali súhlas. To, či im bola predložená k videniu na valnom zhromaždení, tak to ja už posúdiť neviem.." Z právne perfektného návrhu je zrazu postačujúci predpoklad, domnienka a dokonca neschopnosť posúdiť.


13.11.2013 bola vypočutá aj JUDr. Janka K. Okrem už vyššieuvedeného kolegovho kreatívneho výkladu zákona na otázku vyšetrovateľa, či je správne, ak plná moc v prípade firmy DTnet 01, s.r.o. neobsahuje IČO a plná moc firmy DTnet 05, s.r.o. obsahuje dokonca IČO úplne inej firmy - 45 628 831 svedkyňa okrem iného uviedla, že "..čo sa týka toho, že na jednej z tejto plnej moci nebolo uvedené IČO spoločnosti a na druhej IČO úplne iné IČO spoločnosti, tak k tomu uvádzam, že toto nebolo rozhodujúce, pre mňa bolo dôležité, že tam bolo uvedené obchodné meno spoločnosti." Na otázku vyšetrovateľa, či pozná osobu pod menom Ladislav R. odpovedá, že jej nehovorí absolútne nič, s takou osobou sa nikdy nestretla.


Pritom by stačilo vyťukať do obchodného registra to nesprávne IČO a overiť si ho. JUDr. Janka R., vyššia súdna úradníčka totiž zapísala zmenu v záznamoch firmy DTnet 05, s.r.o. pod splnomocnením s IČO firmy Premium Trade NG s.r.o. v ktorej bol v tom čase konateľom istý Ladislav Rožek z Detvy. Podľa vlastných slov príslušník Slovenskej informačnej služby, blízky spolupracovník a obchodný partner už spomínaného Martina Cibulku. Aj vzťahová analýza uskutočnenej telekomunikačnej prevádzky napovedá, že práve tento muž bol koordinátorom útoku na majetok Cibulkovho konkurenta. Muž, o ktorého vypočutie sa v tejto kauze pokúsil vyšetrovateľ 3.7.2013. Neúspešne, pretože Rožek vypovedal jediné:Ten istý Rožek figuroval ako svedok - a zároveň podozrivý - okrem kauzy s podvodne prevedenými firmami aj v štyroch ďalších kauzách, ktoré riešila polícia a ktoré sa všetky týkali hostilných aktivít proti Ďurkovemu a jeho rodine: obzvlášť závažný zločin vydieračského únosu v štádiu prípravy z roku 2014, obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu účastníctva z roku 2017, poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecneprospešného zariadenia v súbehu so zločinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami z roku 2012 a to isté, len v roku 2014 - v súbehu s poškodzovaním cudzej veci. Pri týchto kauzách už priamo figuroval aj neslávne známy Ján Mráz z Lučenca a aj on bol jednou zo záujmových osôb pri skrytom sledovaní policajnými operatívcami a tiež pri použití informačno-technických prostriedkov.Pri stretnutí, ktorého sa zúčastnil aj Martin Cibulka a Miroslav Suja v priestoroch Sujovej kaviarne Gabriela boli účastníci vizuálne monitorovaní a zároveň bol zachytený zvukovo aj ich rozhovor, ktorého prepis máme k dispozícii. Išlo o ďalšiu zo snáh pripraviť Ďurkoveho o jeho firmy a zaistiť, aby Cibulka v Detve ako poskytovateľ internetových služieb dominoval. Zaujímavosťou je, že na každej z celkovo 11 fotografií zhotovených mimo interiéru kaviarne Suja pozerá priamo do objektívu skrytého fotoaparátu, resp. na osobu policajného operatívca.13.11.2013 bola ako svedkyňa vypočutá aj JUDr. Zuzana J., bývalá vyššia súdna úradníčka bystrického registrového súdu. Vypočuli ju v rovnaký deň, ako ďalších dvoch kolegov, aby sa nemohli navzájom ovplyvňovať. Okrem už nimi podaných kreatívnych vysvetlení odpovedala na otázku, týkajúcu sa odlišného IČO pri zápise zmien pri úplne inej firme: "My nemáme právomoc pri zápisoch kontrolovať platnosť plnej moci. Ja pozriem plnú moc a pokiaľ je tam uvedené obchodné meno spoločnosti, jej sídlo, tak je to postačujúce. ..IČO spoločnosti to nie je rozhodujúci faktor pri posúdení plnej moci." Pritom aj bystrický, ale aj iné registrové súdy bežne zamietajú žiadosti s chýbajúcimi, či zmätočnými údajmi, argumentujúc okrem iného tým, že len samotný obchodný názov firmy bez správneho IČO nie je dostačujúcim identifikátorom na zapísanie zmien. Zákon v tejto veci tiež nepozná výnimku.


Ani pre jedného z vyšších súdnych úradníkov nepredstavovalo chýbajúce rodné číslo Jany Taylor vo falošných zmluvách o prevode podielov žiadnu prekážku pre zrealizovanie zápisu zmien. Z piatich si chybu nevšimol ani jeden. Bez komentára.


14.11.2013 vzhľadom k tomu, že napriek využitiu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce - Národnej ústredne SIRENE, viacerých žiadostí Národnej ústredne INTERPOLU, vložení hľadanej osoby do systému SIS2 a činnosti vtedajšieho policajného pridelenca v Maďarsku Borisa Beňu nebolo pátranie po dovtedy päťkrát súdne trestanom Baligovi úspešné, rozhodol vyšetrovateľ o jeho vylúčení zo spoločného konania. Baliga bol podľa zdrojov z Rumunska a Maďarska osobou, ktorá sa v minulosti živila páchaním majetkovej a násilnej trestnej činnosti a podľa zistení pracovníkov rumunskej kriminálnej polície mohol byť vzhľadom k svojej životnej situácii použitý ako biely kôň. Traian Baliga bol až o niekoľko rokov neskôr, 30.8.2016 o 21:55 lokalizovaný pri rutinnej kontrole na autobusovej stanici Kispest, pričom bolo zistené miesto jeho pobytu v ubytovni pre bezdomovcov na ulici Ady Endreho v Budapešti. Následne absolvoval sériu vyšetrovacích úkonov, ktoré mimoriadne komplikovala nutnosť tlmočenia a prekladov.


23.10.2017 na základe návrhu vyšetrovateľa došlo k zastaveniu trestného stíhania Baligu s konštatovaním: "Vychádzajúc z logicky pomenovaných dôkazov, lebo iné nie sú dostupné, je zrejmé, že v posudzovanom prípade prihliadnuc na skutočnosť, že nie je reálne možné očakávať výrok súdu o vine páchateľa - Traiana Baligu (pri uplatnení zásady "in dubio pro reo") nie je dôvod na vykonanie iného postupu ako podľa paragrafu 215 odst. 1 písm. c) Trestného poriadku."


V jeho výpovedi sa pritom vyskytovalo meno údajného priateľa pobývajúceho na území Maďarska Karima Mohhu (Mohu), ktorý ho údajne požiadal o priateľskú službu pre rozvádzajúceho sa priateľa - dočasne prevziať firmu a po rozvode ju opäť vrátiť majiteľovi. Karim sa pritom nevyskytoval vo výpovedi žiadneho z ostatných svedkov, pričom viacerí museli s touto osobou prísť do styku. Nikdy nebol stotožnený a vypočutý. Baliga uviedol, že bol na Slovensku jediný raz, hoci z výpovedí iných svedkov vyplývali odlišné skutočnosti. Údajne spolu s Karimom na Slovensku iba raz navštívil advokátsku kanceláriu 30 kilometrov od maďarských hraníc. Tri z troch osôb, s ktorými mal prísť do styku, s dvoma z nich dokonca opakovane, ho však ani pri opakovanej rekognícii tvárovej časti nespoznali. Podpisy údajného Baligu v matričnej knihe vo Veľkom Krtíši sa líšili od tých na zmluvách. Dnes Baligu nemožno zastihnúť na žiadnej z adries, ktoré v minulosti uvádzal a nedvíha žiadne z telefónnych čísel, ktoré používal. Neexistuje spôsob, ako ho nájsť a položiť mu otázky.


Jedinou odsúdenou osobou v tejto kauze bol nakoniec Marián Sivák, biely kôň, ktorý poslúžil zločineckej skupine s vplyvom na osoby zabezpečujúce zápisy do Obchodného registra SR na - našťastie neúspešný - pokus o prevzatie ďalších firiem. Všetci ostatní vyviazli bez akejkoľvek sankcie a naďalej fungujú ako skupina, ktorej špecifikám sa budeme po dlhšej odmlke spôsobenej okolnosťami opäť venovať.


ZÁVER


Pointa? Na Slovensku už takmer dve desiatky rokov operujú organizované skupiny, ktoré prostredníctvom nastrčených bielych koní, falšovateľov dokumentov, spriaznených pracovníkov matrík, notárskych úradov, vyšších súdnych úradníkov, sudcov, prokurátorov, policajtov, advokátov, aktívnych a bývalých príslušníkov spravodajských služieb a ďalších osôb profitujúcich z tohto odporného biznisu kradnú vlastníkom firmy. Stavajú ich tak do prakticky neriešiteľnej situácie: buď sa uspokoja s ponukou finančného "vyrovnania" predstavujúceho zlomok skutočnej hodnoty odcudzených firiem výmenou za nepodanie, alebo stiahnutie trestného oznámenia, alebo venujú mesiace a roky snahe získať späť svoje firmy. Tie však vzhľadom k zablokovaným účtom, nesplácaným úverom, stratou dôvery zákazníkov, nemožnosti prístupu do priestorov a k technickému vybaveniu, alebo obmedzením, či ukončením dodávok služieb rapídne klesajú na hodnote. Výsledkom býva zlikvidovaný biznis, existenčná núdza, exekúcie a dlhy právnym zástupcom. Mnohí, neraz "povzbudení" vyhrážkami fyzickou likvidáciou, či ublížením blízkym osobám cúvnu ešte skôr, než sa o veci dozvedia orgány činné v trestnom konaní a tak nám tu priamo pod nosom roky utešene rastie priesvitná, takmer neviditeľná chobotnica získavajúca obrovský majetok už takmer bez možnosti odhalenia.


A keď sa predsa podarí poctivým policajtom a prokurátorom rozkryť za nesmierneho nasadenia aspoň časť tejto siete, výsledkom býva sabotáž ich práce zo strany nepoctivých kolegov, úniky, či krádeže kľúčových dôkazov zo spisov a okaté prehliadanie "chybičiek" vyšších súdnych úradníkov a sudcov zodpovedných za realizáciu vkladov a zmien v obchodnom registri. Absolútna väčšina takýchto nelegálnych zápisov ostáva neodhalená a aj v prípade, že na ňu orgány činné v trestnom konaní prídu, osoby ktoré tak konali nie sú prakticky nikdy potrestané, ostávajú v pozícii svedkov a ďalej pracujú na svojich pozíciách. Postihy sú málokedy adekvátne závažnosti priestupkov a porušení zákona, alebo nie sú žiadne.


Reč je o registrovom súde. Jednom z kľúčových súdov na Slovensku. Jeho špecifikom je, že má osem vstupných brán do systému Obchodného registra SR a pri každej z nich operuje iná organizovaná skupina. Tou bratislavskou bránou je Okresný súd Bratislava I. V Trnave ide o Okresný súd Trnava. Obvod Krajského súdu v Trenčíne spravuje Okresný súd Trenčín. Obvod Krajského súdu v Nitre Okresný súd Nitra. Register pre obvod Krajského súdu v Žiline vedie Okresný súd Žilina. Obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici vedie Okresný súd Banská Bystrica. Obvod Krajského súdu v Prešove vedie Okresný súd Prešov. V Košiciach? Okresný súd Košice I. A áno, tento organizmus s 8 chápadlami má aj čosi ako centrálny nervový systém. Je ale veľmi odolný proti útokom a má silnú schopnosť regenerácie. A keď sa k nemu priblížite, zaútočí s nesmiernou silou a perfídnosťou. Už istý čas netreba cítiť thrému, keď si dovolíte zapochybovať, či vaše konšpiračné teórie o zmanipulovaných sudcoch a prideleniach nemajú predsa len racionálne jadro.


A teraz choďte a pýtajte sa ľudí, ktorí mi roky píšu, alebo ich skúste vyzvať, aby sa prestali báť hovoriť. A dozviete sa mená desiatok ďalších Kočnerov a sudcov, ktorí mali jediné šťastie: nik si s nimi a o nich nikdy nepísal cez jeho telefón.

9,194 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše