Občianska výzva predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi vo veci vykopávok na hradnom kopci

Nezvyknem podporovať rôzne výzvy a ani zachraňovať svet. Teraz však prekypelo, amfora mojej trpezlivosti bola naplnená až po okraj, keď som strávil niekoľko dní zoznamovaním sa so skutočným stavom pamiatok na slávnu minulosť, o ktorej sme ešte pred pár rokmi vôbec netušili. Sto rokov pred Kristom stáli na hradnom kopci, keltské stavby postavené rímskymi remeselníkmi a architektami. Stáročia dostávali stopy tej minulosti riadne zabrať, aktuálne sa však chystá definitívna zlatá rana, posledný úder, z ktorého sa už akropola nespamätá - a s tým sa už zmieriť nedokážem. O to viac, že je skutočný stav maskovaný za ľúbivé a farebné vizualizácie žiarivej budúcnosti, v skutočnosti sa však kozmeticky chystá sprístupnenie zvyškov iba jednej z viacerých nájdených budov. Všetky ostatné chcú zasypať, či prekryť v mene výstavby jazdiarne, ktorú ktovie prečo volajú stále obnovou, hoci pôjde o moderný kulturák pre pár sto návštevníkov bez akejkoľvek historickej hodnoty. Pod dlažbou nádvoria hradu roky chátrajú nesprístupnené pamiatky z toho istého obdobia a nik na ne dodnes nenašiel peniaze. Ak chcete vedieť viac, či sa dokonca pripojiť k tejto výzve, čítajte ďalej, alebo navštívte stránku SOS Bratislavský hrad!


Vážený pán premiér,


oslovujeme Vás s výzvou, ktorá neznesie odklad.


V súvislosti s plánovanou výstavbou podzemných garáží, záhrady a jazdiarne v lokalite Bratislavského hradu boli počas archeologických prieskumov a výkopových prác odkryté nesmierne vzácne artefakty, ktoré svojim historickým významom presahujú hranice nielen Slovenskej republiky, ale celej Európy.


Desiatky rokov sa predpokladalo, že hradný kopec ukrýva pamiatky vzácne pre celú krajinu. Ostatné výskumy však priniesli objavy, ktoré významom prekročili hranice nielen Slovenska, ale aj Európy. Už sto rokov pred Kristom stáli na hradnom kopci murované stavby, nesúce nepopierateľné znaky laténskej architektúry. Na skale nad Dunajom si nechali keltskí vládcovia Rimanmi postaviť stavby, ktoré by boli ozdobou ktoréhokoľvek námestia na Apeninskom poloostrove. Z doteraz známych vyjadrení predstaviteľov Národnej rady Slovenskej republiky sme nesmierne znepokojení. Získali sme informácie, že sa chystá opätovné zasypanie väčšej časti týchto jedinečných nálezov a ich nedôstojná povrchová prezentácia.


Ani nedávna zmena projektu, ktorej cieľom bolo čiastočné prispôsobenie stavieb nepriniesla riešenie, ktoré by obstálo v konfrontácii s modernými prístupmi k prezentácii podobných nálezov vo svete. Prístup, ktorý počíta s opätovným zasypaním miesta nálezu a jeho povrchovým pripomenutím považujeme za absolútne nevhodný a ignorujúci jeho unikátny význam. Rovnako pílenie oporných stĺpov a múrov a sťahovanie nálezov z pôvodnej lokality výskytu sú v tejto situácii úplne neprijateľné. Situácia si akútne vyžaduje posúdenie komisiou nezávislých odborníkov zo Slovenska a zahraničia, pretože rozsah a skutočná hodnota nálezov ďaleko presahujú hranice Slovenska. Z tohto dôvodu oslovujeme s prosbou o pomoc a podporu aj Vašich kolegov, premiérov susedných štátov, a tiež predstaviteľov významných múzeí a škôl venujúcich sa tejto problematike a tento list im zasielame na vedomie.

Na bratislavskom hradnom kopci už pred tisícročiami stáli unikátne stavby. Boli jednou z dôležitých zastávok na Jantárovej ceste. Obchodníci z Jeruzalema, súčasníci Ježiša Krista sa na svojich cestách zastavovali práve tam. Dnes je na tomto mieste obrovská jama plná stavebných mechanizmov a hrozí bezprostredné riziko, že sa situácia bude len zhoršovať. Už ďalej nemôžeme mlčať.


Preto Vás žiadame, pán premiér, aby ste sa celou silou svojej autority zasadili o okamžité pozastavenie výstavby garáží, záhrady a jazdiarne až do okamihu, kým nebude pripravený plán záchrany a dôstojnej prezentácie všetkých nájdených pamiatok tímom odborníkov z oblasti archeológie a kým nebude zabezpečená jeho dôsledná realizácia. Uvedomujeme si, že štát má v úlohe investora aj isté záväzky. Má však aj množstvo práv, ktoré si môže voči dodávateľovi stavby uplatniť. Štát má tiež množstvo povinností, ktorých splnenie by malo byť samozrejmosťou, má aj vyššiu zodpovednosť, ktorá nie je legislatívne ošetrená. V skutočnosti však práve spôsob jej uplatnenia rozhoduje o tom, ako sa budúce generácie budú pozerať na naše konanie, či nekonanie v okamihu, keď išlo o veľa. Dnes hrozí, že jedinečné pamiatky nedokážeme ochrániť pred snahou o presadenie politicky motivovaných rozhodnutí o verejných investíciách. Považujeme za smutné, že sa pri rozhodovaní o výstavbe garáží, jazdiarne a záhrady pozabudlo aj na dokončenie prác pod nádvorím samotného hradu, kde roky chátra dodnes nesprístupnená expozícia ďalších keltských laténskych stavieb.

Vy sám, pán premiér ste sa v mladosti podieľali na archeologických výskumoch, orientujete sa v téme a veríme, že práve preto Vás naša žiadosť nenechá chladným. Navyše existuje jednoduché a právne relevantné riešenie pozastavenia stavby podľa platného stavebného zákona, je potrebná už iba dobrá vôľa túto zákonnú možnosť naplniť.


Preto Vás dôrazne žiadame, aby ste ako premiér urobili všetko potrebné na dočasné pozastavenie stavebných prác v areáli Bratislavského hradu v lehote najneskôr do 28. februára 2015. Pokiaľ nedôjde k uvedenému termínu k pozastaveniu na dobu potrebnú k príprave projektu dôstojnej prezentácie všetkých nálezov, budeme nútení pristúpiť k verejným protestným aktivitám priamo na dotknutej lokalite. Už dnes za nami stoja tisíce podporovateľov a ich počet rýchlo rastie. Slovenská republika bude na budúci rok predsedať Európskej únii a bolo by veľmi nešťastné, ak by začala svoj mandát škandálom medzinárodných rozmerov. Neostáva už veľa času a my rozhodne neustúpime.


Touto iniciatívou nesledujeme politické ciele. Nie sme profesionálni aktivisti, nesledujeme ani žiadne ekonomické záujmy. Spája nás obava o budúcnosť histórie Slovenska. Súčasný stav na nálezisku v nás prebúdza hnev, rozhorčenie a rovnako pocit zahanbenia. Len niekoľko kilometrov od hraníc Slovenska existuje množstvo dôkazov, že s vlastnou históriou možno zaobchádzať s úctou a rešpektom. Ak by sa nepodarilo zvrátiť doterajší nepriaznivý vývoj, bola by to neodpustiteľná chyba. Odmietame byť svedkami toho, ako sa naša krajina stáva nekultúrnou provinciou barbarov. Preto nemôžeme konať inak. Preto nemôžeme nekonať.

Závažnosť situácie ilustruje aj fakt, že v posledných týždňoch vzniklo niekoľko na sebe nezávislých iniciatív sledujúcich rovnaké ciele a v týchto hodinách hľadajú cesty, ako spojiť svoje sily. Architekti, vedci, historici a archeológovia, umelci a vrcholní predstavitelia kultúry, ale aj tisíce ďalších občanov už dnes stoja na strane tých, ktorým nie je ľahostajný osud pamiatok, čo stáli na počiatku modernej civilizácie. Veríme, že aj Vy patríte medzi nás.

V Bratislave, v piatok 13 februára 2015


Za prípravný výbor občianskej iniciatívy:

Iveta PLŠEKOVÁ, viceprimátorka Bratislavy

Ernest HUSKA, Petržalský okrášľovací spolok

Radovan BRÁNIK, publicista a bloger

Monika KOZELOVÁ, dramaturgička a textárka

Jana BRISUDOVÁ, sochárka

Jacqueline RUDAVSKY, výtvarníčka

Tatiana ŠTEFANOVIČOVÁ, archeologička a historička

Danica JURČOVÁ, herečka

Matej FABŠIČ, ochranár

Robert JAKAB, herec

Margaréta MUSILOVÁ, archeologička

Michal BOGÁR, architekt

Maroš SCHMIDT, vedúci kurátor Slovenského múzea dizajnu

Ján JACKULIAK, herec

Juraj PETROVIČ, manažér a bloger

Andrej RUDAVSKÝ, akademický sochár

Ondrej RUDAVSKÝ, film a multimédiá, nositeľ ceny Grammy

Juraj MOJŽIŠ, kunsthistorik

Jozef JANKOVIČ, akademický sochár

Ondrej ZIMKA, akademický maliar

Lucia ŠORALOVÁ, speváčka

Eva TROJANOVÁ, historička umenia


17.2.2015 o 13:59 | (upravené 17.2.2015 o 14:06) Karma článku: 11,75 | Prečítané:  2186x

12 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše