Prečo na Slovensku stále chýbajú ochranné prostriedky proti koronavírusu?

Aktualizace: 12. bře 2020

Prečo sa to stalo, ako dlho to potrvá a ako sa dovtedy zariadiť?


Hrozby plynúce z náhleho vzniku epidémie v lokalite Wuhan boli verejne známe už 10. januára 2020 zo správy Úradu verejného zdravotníctva SR, pričom premiér a vláda priebežne o vývoji situácie a rizikách s ňou spojených získavali aj utajené informácie spravodajského charakteru od príslušných zložiek a tiež správy získané diplomatickou cestou.


Neskôr bola verejnosť o postupujúcej nákaze informovaná aj v správe z 23. januára 2020 - a v tom čase už boli oveľa dôkladnejšie informovaní aj ústavní činitelia zodpovední za krízový manažment a tiež predstavitelia bezpečnostných zložiek štátu.


Dňa 27. januára 2020 sa teda na základe týchto viac ako dva týždne zhromažďovaných informácií uskutočnilo zasadnutie krízového štábu, ktoré zvolal premiér a zastupujúci minister zdravotníctva Peter PELLEGRINI pre hrozby súvisiace so šírením koronavírusu do Európy a na Slovensko.


Jedným z poznatkov získaných členmi krízového štábu bol aj fakt, že Slovenská republika v tom čase nemala dostatok ochranných prostriedkov triedy FFP3 a Správa štátnych hmotných rezerv nedisponovala aj viacerými inými komoditami, ktoré sú na zvládnutie hroziacej vírusovej pandémie nevyhnutné. Boli prijaté viaceré závery, ktoré zaväzovali konkrétne orgány k rýchlemu a efektívnemu riešeniu tejto situácie.


Zároveň bolo spravodajskými službami zistené, že na trhoch okolitých štátov a aj vo Francúzsku a aj na Slovensku dochádzalo v tom čase k masívnemu skupovaniu zásob zdravotníckeho materiálu použiteľného pri prevencii, resp. likvidácii nákazy koronavírusom úzkou skupinou podnikateľov a jeho uskladňovaniu v konkrétnych priestoroch. O týchto skutočnostiach boli informovaní oprávnení ústavní činitelia, pričom osobou s najväčším oprávnením bol práve slovenský premiér. Ako s touto informáciou naložil, neviem. V žiadnom z viditeľných krokov sa však jej závažnosť neprejavila. Naopak.


29. januára 2020 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR správu o zabezpečení informačného manažmentu medzi Slovenskom a Čínou v spolupráci s Ministerstvom zahraničia SR, takže pribudol ďalší oficiálny kanál, ktorým boli získavané nové a nové informácie o skutočnej povahe a závažnosti infekcie.


5. februára 2020 sa objavila v médiách informácia o snahe získať povolenie na pristátie čínskeho lietadla, pričom Peter PELLEGRINI uviedol: “Ide o lietadlo, ktoré by malo na letisku vyzdvihnúť humanitárnu pomoc, ktorú poskladali aj niektoré slovenské firmy.” Že ide o humanitárnu pomoc uviedol opakovane s tým, že by údajne nebolo spravodlivé, aby sme bránili jej odvozu do Číny, ak už je pripravená. Ako sa neskôr ukázalo, premiér niekoľkokrát nehovoril pravdu. O žiadnu humanitárnu pomoc nešlo.


Úrad verejného zdravotníctva vydal 7. februára 2020 ďalšiu správu, v ktorej poskytol verejnosti odpovede na najčastejšie kladené otázky. V ten istý deň politik v kampani a jednotka na kandidátke SMERU Peter PELLEGRINI zverejnil video s názvom “Viesť krajinu je ako pilotovať lietadlo,” v ktorom tiež hovorí: “v oboch prípadoch sú životy ľudí vo vašich rukách.” Snáď je lepší pilot, ako premiér.


Už ráno 7. februára 2020 pristálo na bratislavskom letisku prázdne lietadlo a o 16:55 hodine opustilo územie Slovenska naložené zdravotníckym materiálom spôsobilým pomôcť chrániť obyvateľstvo pred koronavírusovou nákazou. O niekoľko hodín pristálo v Číne. Na palube sa, okrem iného, údajne nachádzalo aj zhruba milión rúšok. Do Číny bol takto vyvezený zdravotnícky materiál v hodnote zhruba 3 miliónov Eur zhromaždený súkromnými podnikateľmi, ktorí sa pokúšali vylepšiť si trhovú pozíciu v obchode s vínom u svojich čínskych partnerov neobvyklou transakciou.


V tom istom čase boli sklady Správy štátnych hmotných rezerv absolútne nepripravené na rastúcu hrozbu, o tejto skutočnosti vedenie informovalo členov krízového štábu a poskytlo dostatok informácií, aby bolo možné situáciu posúdiť, ako kritickú. Materiál v takomto stave nepripravenosti krajiny na hrozbu nikdy nemal opustiť územie Slovenskej republiky.


"Kontroly" vyvážaného materiálu sa okrem iných zúčastnil aj minister Árpád ÉRSEK, čo opäť navodzovalo dojem, že ide o humanitárnu akciu v záujme štátu. Minister uviedol, že by malo ísť o zdravotnícky materiál: "Mali by tam byť rúška, mali by tam byť teplomery, zdravotnícky materiál, ktorý máme pod kontrolou." Zároveň uviedol, že sa ráno na akcii podieľal aj hygienik.


Kľúčovou osobou tohto biznisu bol pritom Eduard ŠEBO, ktorý svoju kariéru začal po boku jedného z mecenášov SMERU Juraja ŠIROKÉHO v Harvardských investičných fondoch. So ŠIROKÝM ho spája aj spolupôsobenie vo viacerých firmách: v Plastike Nitra bol spolu s nimi aj neskorší FICOV minister hospodárstva JAHNÁTEK, pôsobili aj v Perexe, SmurfitKappa Štúrovo, či smolenický Chemolak.


ŠEBO krátko po odlete lietadla bez okolkov priznal, že v skutočnosti išlo o komerčný let za účelom budovania jeho dobrých vzťahov s Číňanmi a celý kontrakt nemal humanitárny charakter, tobôž nie súvisiaci so Slovenskou republikou.


Tá pritom mala dostatok legislatívnych oprávnení a finančných prostriedkov, aby znemožnila pristátie lietadla, zabránila predaju takého obrovského množstva zdravotníckeho materiálu do Číny a odkúpila ho za primeranú cenu pre potreby Správy štátnych hmotných rezerv, zdravotníckych zariadení, orgánov štátnej moci a obyvateľstva. Vo verejnom záujme a za primeranú náhradu sme dnes mohli byť ako krajina oveľa menej zraniteľní, než v skutočnosti sme. Ibaže namiesto toho sa viacerí verejní činitelia a niekoľko ministerstiev podieľali na maskovaní obyčajného biznisu za humanitárnu operáciu.

Ako sa dve ministerstvá podieľali na lži a zavádzaní verejnosti o údajne humanitárnej zásielke poskytovanej Slovenskom Číne


24 februára 2020 pritom bola verejnosť cestou správy Úradu verejného zdravotníctva SR ubezpečená, že Slovensko je na nový koronavírus konečne pripravené. Ibaže nebolo a nie je.


Dnes, 11 marca 2020 sa konečne šéf Správy štátnych hmotných rezerv Kajetán KIČURA pred novinármi vyjadril opakovane spôsobom, z ktorého bez akýchkoľvek pochybností vyplýva, že Slovenská republika nemá a s najväčšou pravdepodobnosťou ani v krátkom čase nebude mať k dispozícii dostatok zdravotníckeho materiálu a ochranných pomôcok nielen pre potreby celého obyvateľstva, ale ani len pre potreby zdravotníckych zariadení. KIČURA tiež vyhlásil, že ním vedená organizácia neobstarávala pomôcky včas, lebo nevedela, ktoré z nich sú proti nákaze účinné: podivuhodné tvrdenie obzvlášť v situácii, keď to vedel súkromný podnikateľ ešte skôr, ako začali jednotlivé krajiny obmedzovať, alebo úplne zakazovať vývoz.


Pred niekoľkými hodinami hodín sa však ŠEBO v reakcii na odhalenia skutočného pozadia tohto "humanitárneho" biznisu listom obrátil na PELLEGRINIHO, ktorý ho však bez reakcie poslal vedeniu Správy štátnych hmotných rezerv. ŠEBO ponúka pre zmenu predaj pomôcok Slovensku - no zasa do toho pletie údajnú vďačnosť čínskej strany za rýchlu pomoc tvrdiac, že práve preto je miestna vláda Cchang-Chou pripravená pre Slovensko "zmobilizovať svoje sily." Ešte pred mesiacom bol len kontraktorom, ktorý pomohol sprostredkovať obchod v záujme dobrých vzťahov s Číňanmi. Náhle chce budovať dobré vzťahy so Slovákmi - a opäť za trhové ceny. Tentoraz čínske. Ibaže to už odchádzajúceho premiéra netrápi.


Zdroj videa: Zomri


Toto je doslova neuveriteľné.


Vynikajúcou referenčnou krajinou je pritom pre tento prípad České republika. Tá cestou mimoriadneho opatrenia Ministerstva zdravotníctva ČR zakázala všetkým osobám predávať ochranné prostriedky triedy FFP3 s výnimkou poskytovateľov zdravotných služieb, poskytovateľov sociálnych služieb, samotnej Českej republike, resp. jej organizačným zložkám a distribútorom, ktorí konajú na základe mimoriadneho opatrenia v prospech vyššieuvedených. Urobila tak napriek tomu, že stav ich zásob vysoko prevyšoval stavy tých slovenských per capita. Aj vzhľadom k tomu je v tejto chvíli Česko - čo sa materiálnej pripravenosti na ochranu obyvateľstva, bezpečnostných zložiek a zdravotníkov týka - natoľko v bezpečí, že si mohlo dovoliť skutočné humanitárne gesto a posielať do zasiahnutých krajín materiál bez toho, aby ohrozilo vlastné obyvateľstvo. Toto mimoriadne opatrenie však bolo o niekoľko dní ešte viac sprísnené v súvislosti so zhoršovaním situácie a výhradným odberateľom smie byť v tejto chvíli už iba Česká republika a jej organizačné zložky. Mimoriadne opatrenia sú v čase hroziacej krízy legitímnym nástrojom ochrany záujmov obyvateľstva.


Vyššieuvedené informácie v tejto chvíli našťastie nezadávajú žiaden dôvod na paniku a sú len dôrazným upozornením pre obyvateľstvo, ktoré by sa mohlo na základe opakovaných ubezpečení mylne domnievať, že je o ich bezpečnosť zo strany zodpovedných predstaviteľov štátu v tejto chvíli dobre postarané. Nie je a táto situácia potrvá v najlepšom prípade ešte niekoľko týždňov. Správa štátnych hmotných rezerv nie je a nebude v dohľadnom čase schopná doplniť zásoby kvalitných ochranných prostriedkov - aj vzhľadom na to, že došlo k ich masívnemu vykúpeniu v okolitých krajinách skupinou súkromníkov a reexportu do Číny. Počas tohto obdobia je nanajvýš vhodné bez akejkoľvek paniky a po racionálnej úvahe na individuálnej úrovni prikročiť k tomu, čo ako prevencia pred nákazou skutočne funguje.


Ide predovšetkým o dôsledné dodržiavanie doporučení týkajúcich sa minimalizácie pobytu v priestoroch, kde sa zhromažďuje väčšie množstvo osôb, dobrovoľnej karantény, minimalizácia, alebo prerušenie kontaktu medzi deťmi a osobami vo vyššom veku, prípadne osobami s obmedzenou imunitou: môže to viesť prevažne u starších osôb k fatálnym následkom. Na webe je k dispozícii dostatok informácií o tom, ako sa individuálne chrániť aj improvizovane a v domácich podmienkach vyrobenými rúškami, dezinfekčnými prostriedkami a ďalším materiálom. A zároveň disciplína pri rešpektovaní pokynov a nariadení orgánov štátnej moci, polície a armády: od štvrtka 11 marca platí na celom území Slovenska mimoriadna situácia. Čo to pre občanov znamená sa môžete podrobnejšie dozvedieť v tejto diskusii.


Doposiaľ zistené skutočnosti považujem po konzultáciách s viacerými profesionálmi z orgánov krízového riadenia za natoľko závažné, že zadávajú podozrenia zo spáchania viacerých závažných trestných činov niekoľkými ústavnými činiteľmi, resp. vedúcimi predstaviteľmi orgánov štátnej moci. Vzhľadom na to podávam zajtra trestné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní, aby preskúmali, či a akým spôsobom tieto osoby konali, ako mali, alebo naopak nekonali, hoci ich k tomu závažnosť situácie a postavenie v systéme zaväzovali. Neexistuje dobré vysvetlenie, ktoré by ozrejmilo, prečo boli sily a prostriedky Slovenskej republiky využité v prospech rýdzo súkromného biznisu zvlášť v čase, keď už bolo zo skúseností z okolitých krajín zrejmé, že kríza môže rýchlo ešte viac eskalovať.


Zároveň hodlám vyzvať novozvolených poslancov NRSR, aby hneď po zložení poslaneckého sľubu vykonali poslanecký prieskum v Správe štátnych hmotných rezerv a zamerali sa pritom na kvalitu toho materiálu, ktorým pre hrozby súvisiace so šírením koronavírusu . dôležité preveriť, či ide vo všetkých prípadoch o materiál, ktorý smie byť dovážaný a distribuovaný v rámci Európskej únie a či disponuje všetkými potrebnými certifikátmi. Je nesmierne dôležité vykonať aj testy niektorých výrobkov a preveriť ich skutočnú účinnosť, pretože v prípade ich distribúcie do zdravotníckych zariadení musí mať každý absolútnu istotu, že fungujú a nejde len o nekvalitné napodobeniny nespĺňajúce deklarované parametre. Dôvod, pre ktorý formulujem túto výzvu takto konkrétne je zodpovedným činiteľom už istý čas dobre známy.

101,939 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše