• LinkedIn - Gray Circle
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter

Vyhlásenie prevádzkovateľa stránky o ochrane osobných údajov

Ochranu vašich osobných údajov a všetky osobné dáta, ktoré získame počas vašej návštevy www.branik.sk spracovávame v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. Prevádzkovateľom stránky je Radovan Bránik, Štúrova 8, 811 02 Bratislava.

Šifrovanie SSL a zabezpečenie vašich osobných údajov

K zaisteniu väčšieho bezpečia a zamedzeniu prístupu tretích osôb k vašim osobným údajom používame kódovanie. Protokol SSL (Secure Socket Layer) prenáša získané osobné údaje v šifrovanej forme a zároveň overuje ich autenticitu, aby sme predchádzali neželanému zneužívaniu dát tretími osobami. Šifrovanie pomocou protokolu SSL ľahko identifikujete v stavovom riadku vášho prehliadača, kde sa objavuje vo forme ikony zavretého zámku a príslušná webová adresa začína skratkou https.

Kontaktný formulár

Kontaktovať nás môžete pomocou kontaktného formulára uvedeného na našej webovej stránke. Vaše osobné údaje ukladáme a využívame len za účelom opätovného nadviazania kontaktu. Do času, než od vás neobdržíme písomné vyjadrenie nesúhlasu s nakladaním/spracovaním vašich údajov, ich budeme používať pri plnení vašich požiadaviek. Osobné údaje, ktoré získavame prostredníctvom kontaktného formulára sú: meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo.

Newsletter a zasielanie noviniek na e-mail

Prihlásenie k bezplatnému pravidelnému odobieraniu našich firemných newsletterov je podmienené poskytnutím vašej e-mailovej adresy. Po prihlásení sa na odber, dostanete potvrdzovací e-mail, ktorý musíte potvrdiť kliknutím na príslušný odkaz/link. Až od tohto momentu sa stávate oficiálnym odberateľom našich newslettrov. Bez kliknutia na príslušný potvrdzovací odkaz je vaša registrácia neplatná. Vaše osobné dáta využívame výhradne na zasielanie našich newsletterov, nikdy ich neposkytujeme tretím osobám. Zmenu alebo vymazanie vašich osobných údajov môžete vykonať prostredníctvom kliknutia na odhlasovací link/odkaz na konci nášho newslettera. Po potvrdení sa vaše údaje upravia podľa vašich zadaných preferencií, alebo úplne vymažú z našej databázy.
 

Odoberanie nášho newslettera môžete kedykoľvek zrušiť pomocou odhlasovacieho odkazu, ktorý nájdete vždy v spodnej časti našich newsletterov. Po potvrdení odhlásenia z newslettera budú vaše osobné údaje obratom vymazané. Zrušenie a žiadosť o odstránenie vašich osobných údajov z našej databázy môžete zaslať aj priamo na náš e-mail pandorina.skrinka@protonmail.com

Súbory cookie a podobné technológie

Pri návšteve našej webovej stránky zhromažďujeme dáta a informácie o používateľoch najmä pomocou vybraných tretích strán – poskytovateľov analytických služieb. Slúžia nám na sledovanie a vyhodnotenie správania používateľov na našej internetovej stránke.
Umožňuje nám to vzájomne kombinovať jednotlivé štatistiky a získavať komplexné informácie o používaní nášho webu. Medzi tieto ukazovatele patrí IP adresa, geografická poloha, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum, časy vašich návštev, počet zobrazení
stránok a jednotlivých podstránok, prvky stránok, na ktoré reagujete kliknutím a ďalšie.

 

Na našej webstránke a v e-mailových správach bežne využívame funkcie malých dátových súborov cookie, priehľadné GIF, pixelové značky, webovú signalizáciu a ďalšie obdobné nástroje, ktoré sú užitočné pri zhromažďovaní a analýze dát. Uvedené údaje používame na zlepšovanie nášho webového obsahu a na zvyšovanie jeho relevancie. Taktiež ním meriame efektivitu našich reklám, identifikujeme a opravujeme problémy a zlepšujeme celkový dojem z našej webovej stránky.

Pri realizácii online reklamy využívame služby tretích strán – poskytovateľov služieb. Zvyčajne používajú pixelové značky a iné podobné funkcie, ktoré zbierajú dáta o vašich návštevách na webe a následne tieto informácie použijú na odoslanie zacielenej reklamy. Na webstránke Networkadvertising.org nájdete súhrnné informácie o spôsoboch využívania informácií, o zhromažďovaní údajov a spôsobe, akým môžete zbieranie údajov obmedziť, alebo úplne zrušiť.

Ak nesúhlasíte s tým, aby boli vaše údaje zhromažďované prostredníctvom uvedených technológií, môžete vo svojom prehliadači pomocou jednoduchého postupu automaticky odmietnuť ich zbieranie. Väčšina prehliadačov vám dáva na výber, či chcete zber dát úplne zrušiť/odmietnuť, prijať alebo prijať s určitým obmedzením.

Na území Európskej Únie je uložená povinnosť vyžadovať súhlas používateľov s používaním súborov cookie na všetkých webových stránkach. Užívatelia majú možnosť upravovať podmienky týkajúce sa prijímania či odmietania súborov cookie na webových portáloch. Existujú však typy súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na riadnu funkciu webových stránok, preto ich zákazanie, či odmietnutie nie je zo strany užívateľov možné.

Ochrana osobných údajov pri využití analytických nástrojov

Služba Google Analytics, Google Dynamic Retargeting, AdWords Conversions využívame na získanie štatistík o lokalite a ďalších

demografických ukazovateľoch týkajúcich sa používateľov. Zisťujeme ich záujmy a správanie na príslušných webových stránkach a

pomocou akých zariadení sa k nim pripájajú. Pomocou nástroja Google Search Console zisťujeme, ako užívatelia našli naše webové stránky.

Takto zlepšujeme i optimalizáciu nášho vyhľadávača. Získajte ďalšie informácie o možnostiach využívania uvedených
analytických dát. Svoje osobné informácie môžete upravovať, alebo úplne zakázať pomocou písomného odvolania súhlasu s ich využívaním.

Facebook AdReporting: táto služba podáva anonymné informácie o reklamných spotoch, počte ľudí, ktorí dané video videli, klikli na neho, alebo na video nejakým spôsobom reagovali. Získajte ďalšie informácie o možnostiach využívania uvedených analytických dát. Svoje osobné dáta môžete upravovať, alebo úplne zakázať akúkoľvek manipuláciu zo strany služby Facebook AdReporting pomocou písomného

odvolania súhlasu s ich využívaním.
 

Facebook AudienceInsights: táto služba anonymne ukazuje základné demografické údaje o užívateľoch, ktorým sa zobrazuje naša reklama. Najnižšia hranica zobraziteľnosti začína od 1000 ľudí. Získajte ďalšie informácie  o možnostiach využívania uvedených analytických
dát. Svoje osobné dáta môžete upravovať, alebo úplne zakázať akúkoľvek manipuláciu zo strany služby Facebook AudienceInsights pomocou písomného odvolania súhlasu s ich využívaním.

Retargeting a ochrana vašich osobných údajov

Na stránke využívame tzv. retargeting od služby Facebook Pixel, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook. Retargeting umožňuje ukazovať reklamu návštevníkom, ktorí už nejakým spôsobom prejavili záujem o naše služby.

Sociálne siete a ochrana vašich osobných údajov

Na internetovej stránke www.branik.sk a sociálnych sieťach používame malé dátové súbory cookie a ďalšie podobné mechanizmy (webové signály), pomocou ktorých zhromažďujeme informácie o užívateľskom správaní, spôsobe používania našich webových stránok a aplikácií. Sociálne siete, ktoré ponúkajú interaktívne zásuvné modely a iné funkcie (pripojenie k službe Facebook, označovanie “Páči sa mi”, Google na hľadanie priateľov) figurujú ako tretia strana.

 

Každá sociálna sieť má vytvorené pravidlá na ochranu osobných údajov, ktoré si môžete detailne prečítať na webovej stránke danej siete. Používanie údajov zo strany tretích strán je vždy ošetrené v uvedených pravidlách. Tretie strany môžu využívať rôzne spôsoby sledovania, najmä prostredníctvom súborov cookie na vlastné účely. Je povolené spájanie informácií o využívaní webstránky s inými osobnými údajmi, ktoré sú o vás zhromažďované. Získavajú sa aj analytické dáta, pomocou ktorých sa meria výkonnosť a efektívnosť obsahu či reklamy na sociálnych sieťach.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné dáta zásadne nezverejňujeme. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám, subjektom, ani organizáciám. Výnimku tvoria subjekty, s ktorými spolupracujeme v rámci riadneho vybavenia vašej požiadavky v súlade s danými predpismi. Vaše osobné údaje sú vždy sprístupnené jednorázovo a len za účelom vybavenia konkrétnej záležitosti.
 

Na základe ustanovenia § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 budú vaše osobné údaje vrámci vykonávania pracovných a finančných operácií vyplývajúcich zo zákona a príslušných predpisov, sprístupnené nasledovným tretím stranám:
- účtovná spoločnosť
- bankové spoločnosti

Prevádzkovateľom internetových stránok www.branik.sk je Radovan Bránik, Štúrova 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. Informácie ohľadom použitia a ochrany vašich osobných údajov vám poskytneme prostredníctvom e-mailu pandorina.skrinka@protonmail.com, prípadne na t.č. 00421 911 182 711